4. januar 2017

Høgskulen på Vestlandet – nytt studiemagasin

av Jannicke Kvarven

Nytt studiemagasin hos Høgskulen på Vestlandet

1. januar 2017 slo Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman og ble til Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Dette er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Her kan du ta alt frå årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. De har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning og samfunnsfag. Kvart år uteksaminerer de 2700 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda. Se meir informasjon i nytt studiemagasin.

Høgskulen på Vestlandet har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil, og vi vil vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane.

Her er det nye studiemagasinet.