17. august 2016

Økt arbeidsledighet i juli

av Jannicke Kvarven

Ved utgangen av juli 2016 er 11.950 personer helt arbeidsledige i Rogaland, tilsvarende 4,6 %. Andelen helt arbeidsledige har dermed økt fra 4,3 til 4,6 %.

1.462 personer i Rogaland deltar på arbeidsmarkedstiltak. Dermed står 13.412 personer, tilsvarende 5,2 % av arbeidsstyrken, utenfor det ordinære arbeidsmarkedet (også kalt bruttoledighet).

Sammenlignet med samme tid i fjor har antall helt arbeidsledige i Rogaland økt med 3.027 personer, tilsvarende 34 %.

Det lyses samtidig ut flere ledig stillinger nå enn på samme tid i fjor. Vi ser en økning på 31 % sammenlignet med juli i fjor.

På landsbasis er 3,2 % av arbeidsstyrken helt arbeidsledige og 3,6 % er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet (helt ledige og personer på tiltak).

Rogaland har fortsatt klart høyest arbeidsledighet i landet. I Aust-Agder, som har nest høyest arbeidsledighet i landet, er 4,2 % helt ledige. I Vest-Agder og Hordaland er andelen helt ledige henholdsvis 3,9 og 3,6 %.

Det er fortsatt Sandnes, Sola og Stavanger som har høyest arbeidsledighet i regionen, mens Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland har lavest arbeidsledighet.

I Rogaland er det kun Egersund (5,9 %) som har høyere ledighet enn Sandnes og Sola. I Haugesund og Karmøy er henholdsvis 5,1 og 4,0 % helt arbeidsledige.

Yrkesgruppene med flest personer uten jobb er industriarbeid (1969 personer),  ingeniør- og  ikt-fag (1946 personer), bygg- og anlegg (1793 personer), og kontorarbeid (1059 personer).

Blant menn er det flest utan jobb innan yrkesgruppene ingeniør- og ikt, bygg- og anlegg og industri, medan det blant kvinner er flest utan jobb i yrkesgruppene kontorarbeid og butikk- og salsarbeid.

Se mer info i pressemelding fra Nav Rogaland her.