7. August 2018 00:00

Ka skjer ittepå? For utstillere 2018

av Jannicke Kvarven

Utstillere får vist seg frem og møte potensielle kandidater for senere behov.

Er din bedrift synlig nok som et attraktivt sted å jobbe?
Inviterte til sommerarrangementet er avgangsklasse elever fra videregående skoler i hele Haugesundregionen og studenter. Disse kan være viktige å bli kjent med, for å få tak i rett kompetanse på sikt. De med arbeidserfaring er også velkomne til å bli bedre kjent med din bedrift.

I tillegg til å gjøre seg kjent ute, er dette også en unik anledning å få vist frem sin bedrift og tjenester overfor andre aktører i næringslivet.

Sted: Haugaland Kraft, Bakgården Tid: 7. august kl 18-21

På programmet:

  • Servering til både utstillere og gjester. Varm mat serveres ute og selvsagt noe godt i glasset
  • Kommuner og bedrifter er klar til å ta imot publikum på stand og la dem bli bedre kjent med næringslivet.
  • “Arbeidsgiver googler deg – smart bruk av Internett” ved Elisabeth Lie Nilsen fra Nav Marked Rogaland
  • “Snu i tide!” Elene Espeland fra Sjøfartsdirektoratet byttet studieretning underveis og vil dele sine erfaringer rundt dette
  • Underholdning

Påmelding her:

Disse møter du på arrangementet

FIRMABRANSJEINFO
Atea Teknologi/IT
Haugaland Kraft Kraftselskap
Haugaland Vekst Interkommunalt selskap som driver kommunal og regional næringsutvikling
Haugesund kommune Kommune og bysenter i Haugesundregionen
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus Helse
Haugesund sentrum Handel
Høgskulen på Vestlandet Høgskole
iDrift Drift og vedlikehold av IT-systemer
Iversen Skogen reklamebyrå Reklamebyrå
Karmøy kommune Kommune
Kystverket Nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining.
NAV Marked Rogaland Offentlige tjenester
Rehabilitering Vest as Helse
Sjøfartsdirektoratet Statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet
Sveio kommune Kommune
Tysvær kommune Kommune
Vindafjord kommune Kommune
Yesman Arrangementhjelp