1. January 1970 00:00

Nettverksmøte med næringslivet i Sunnhordland

av Jannicke Kvarven

Felles nettverksmøte for næringslivet i Haugesundregionen og Sunnhordland

Haugaland Vekst planlegger i sammen med Samarbeidsrådet for Sunnhordland et felles, faglig nettverksmøte på HSH kampus Stord, fredag 10. juni kl 10:30-13:40.

Mål: Knytte tettere relasjon mellom virksomheter i Haugesundregionen og Sunnhordland. Muligheter for mer verdiskaping i din bedrift? Se på felles viktige saker som omhandler det skiftet vi er inne i og utfordre til tanker rundt hvordan vi best mulig kan ruste oss til å møte dette.

Bedrifter fra ulike bransjer i næringslivet i både Haugesundregionen og Sunnhordland inviteres. Kommunene vil også være representert der personalsjefer inviteres. Ordfører og rådmenn fra 16 kommuner vil også være tilstede.

Tema for møtet blir: KUNNSKAPSDELING OG STRATEGISK KOMPETANSESIKRING

10:30-10:45: Velkommen – ved Harry Herstad, ordførar Stord kommune.

HSH orienterer kort om fusjonsarbeid og resultat av dette.

10:45-11:25: «Kva trur me skjer med regionane når Rogfast og Hordfast etter kvart kjem – i forhold til felles bu- og arbeidsområde?»

Arbeidsmarknadane smeltar saman. Fleire omveltningar er i gong og kva gjer dette med oss? Kva vert krevd i høve endringar og kompetanse? ved Einar Tho, Ansvarleg redaktør Mediehuset Haugesunds Avis.

Innlegg ved regionrådsleiar Peder Sjo Slettebø, ordførar Kvinnherad kommune og styreleiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Jarle Nilsen, ordførar i Karmøy kommune og rådsleiar i Haugaland Vekst – framtidstankar om kva dei vil prioritere å jobbe med framover

11:25-12:10: Lunsj og mingling
12:10-13:00: «Korleis skape endring i eigen organisasjon?» ved Professor og førsteamanuensis BI Bergen, Erik Wilberg
13:00-13:10 Pause
13:10-13:40 Kunnskapsdeling – Apply Leirvik, Veidekke Haugesund og Bømlo kommune

I tillegg legges det opp til omvisning på HSH kamp Stord i forkant og lunsj/mingletid.