26. mars 2020

Avlyser Sildikon Valley 2020

av Jannicke Kvarven

Vi har nå tatt den vanskelige beslutningen om å avlyse Sildikon Valley 2020.

Situasjonen i dag og fremover er så uoversiktlig og usikker at vi vil hverken få organisert godt nok eller gjennomført konseptet som ønsket.

Flere bedrifter ser seg ikke i stand til å gjennomføre Sildikon Valley med de forberedelser og oppfølging som trengs i månedene før prosjektperioden. Noen står i fare for å måtte permittere sine ansatte, andre kjenner allerede på redusert inntekt og har nå søkelys på driften i selskapet og vil måtte prioritere kun drift de neste månedene, i verste fall ut året.

Vi ønsker også å gi studentene en mulighet til å snu seg rundt etter nye og, om mulig, mer sikre sommerjobb muligheter.

Konseptet Sildikon Valley er basert på sosiale tilstelninger, samarbeid og faglig utbytte. Slik situasjonen ser ut i dag er det usikkert om dette vil la seg gjennomføre. Vi har for mange usikkerhetsmoment som idag gjør forberedelser utfordrende å håndtere de neste ukene og kanskje lengre. En del av forberedelsene er basert på samhandling og krever ytterligere samarbeid med flere av de deltakende virksomhetene. Nøkkelpersoner hos flere kan bli syke fremover eller satt til å gjøre andre mer kritiske oppgaver. Dette kan også påvirke oppfølging av studentene i sommer.

Alt dette ligger til grunn for avgjørelsen i respekt av både virksomheter og studenter.

Samtidig må vi huske å tenke fremover og vi håper som mange andre at alt normaliseres så snart som mulig. Når vi kommer dit vil vi igjen trenger kompetanse.

Det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet fortsetter med å planlegge aktiviteter for å beholde og tiltrekke oss rett kompetanse. Vi snur oss raskt ved behov.

Oppfordrer derfor de virksomheter som har anledning, å være åpne for mulige bachelor- eller masteroppgaver. Mange studenter sliter også i denne perioden og dette er kompetanse vi trenger fremover i hele i Norge.

I mellomtiden, hold dere friske..