17. desember 2019

Haugesund og innbyggernes forhold til havet

av Jannicke Kvarven

Kystbyens tilhørighet til havet

I masteroppgaven sin til arkitektstudiet har Beatrice Rossebø Danielsen vært opptatt av Haugesund og innbyggernes forhold til havet.

Beatrice Rossebø Danielsen er oppvokst i Haugesund, og valgte utdanning i Danmark. Hun avla sin Masteroppgave ved arkitektskolen i København våren 2019.

Beatrice har skrevet om stedsutvikling og hvordan sted, eller by bringer folk sammen. Hva er tilhørighet?

Som kystby mener hun at Haugesund må veves enda mer sammen med havet slik som den også skal veves sammen med grønne heier og fjell i øst. Hun ser for seg blant annet flere åpne allmenninger mot Smedasundet, en sauna i vannoverflaten ved Losallmenningen, blå byrom og utbygginger som tar hensyn til livet under vann.

Som en del av masteroppgaven har hun gjennomført en spørreundersøkelse. Flere av hennes respondenter har vært våre engasjerte samarbeidpartnere i det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet. Av 52 respondenter, svarer 42 at de ønsker nærhet til sjøen i hverdagen. 8 svarer at dette har betydning uten at det er et klart ønske. To svarer at nærhet til sjøen ikke betyr noe.

49 svarer at de anser havet og naturen som en stor del av byen Haugesund sin identitet.

Beatrice forteller at lærerne hennes i København trodde i utgangspunktet at Haugesund og andre norske kystbyer sliter med befolkningsnedgang. I Danmark, som i Sverige, er det slik at distriktene tappes. Med Haugesund er det ikke slik, men for at innbyggerne skal fortsette å føle tilhørighet til byen må utbyggingen skje på en måte som gir rom for en fortsatt utvikling av identiteten som kystby. Dette innebærer at det vi henter fra andre byer, for eksempel fra Oslo eller København, må formes i vår maritime tradisjon.

Les mer om oppgaven her.

Her kan du se spørreundersøkelsen: Spørreundesøkelse_BRD_Belonging in Coastspace (003)