14. januar 2021

Industrimaler hos Aibel

av Ingrid Greta Lauvås

Mange unge skal velge videre vei fra ungdomskolen og det er vanskelig å vite hva man skal velge. Her er en fin artikkel om Szymon Oskar Komorowski som nettopp har fått fagbrev, og liker den fysiske jobben hos Aibel som industriell overflatebehandler.

Han fortelle hva som kreves for å kunne jobbe med dette yrket, hvem yrket passer for, hva han liker mest og minst med jobben og ikke minst om hvilke andre muligheter det finnes innenfor dette yrket!

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi. Lokasjon Haugesund har store, langsiktige kontrakter innen vedlikehold og modifikasjon av landanlegg, modifikasjonskontrakter offshore, HVDC vindplattformer, samt store fabrikasjonsoppdrag.

Aibel har økt andelen «grønne» jobber på rekordtid. Nærmere 40 prosent av ordrereserven er fornybar.

Les mer om intervjuet her.