29. januar 2021

NAVs omverdensanalyse 2021

av Ingrid Greta Lauvås

Koronapandemien kan framskynde omstillingen i arbeidslivet

Fram mot 2035 kan vi vente oss mangel på arbeidskraft, økt risiko for at flere havner utenfor arbeidslivet og høyere omstillingstakt på grunn av koronapandemien. Det er noen av konklusjonene i NAVs nye omverdensanalyse.

Det er fjerde gang NAV utgir en omverdensanalyse. Omverdensanalysen for 2021 tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035 og konsekvenser dette kan få for NAV.

– Det er viktig for NAV å være oppdatert på samfunnsutviklingen, slik at vi kan møte behovene og gripe mulighetene som kommer i årene fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Rapporten har tre hovedkonklusjoner:

  • Raskere omstillingstakt i arbeidslivet: Endringene drives fram av teknologisk utvikling, globalisering og grønt skifte. Koronapandemien vil fremskynde omstillingen på flere områder. Det blir neppe mangel på jobber om noen år, men økt risiko for at enkelte grupper blir stående varig utenfor arbeidsmarkedet.
  • Sterkere aldring og sentralisering – velferdsstaten utfordres: En kraftig økning i antall eldre gir økte krav til NAVs tjenester på hjelpemiddelområdet, mens utfordringene på pensjonsområdet blir håndterbare. Det blir sterk befolkningsvekst i de mest sentrale kommunene. I mindre sentrale strøk er det ventet befolkningsnedgang og sterk aldring som kan gi mangel på kvalifisert arbeidskraft.
  • Digitalisering gir nye forventninger og muligheter: Folk vil i økende grad forvente mer koordinerte tjenester fra NAV og andre aktører. Datadrevne tjenester vil gi nye muligheter til å innfri disse forventningene og gi skreddersydde tjenester.

Les mer om analysen her.