2. juli 2019

Nytt digitalt datavarehus gir tilgang til data om skipstrafikk

av Jannicke Kvarven

Kystverket mottar enorme mengder data om skipstrafikk gjennom systemene AIS, SafeSeaNet og Njord. Nå er trafikkdataene gjort tilgjengelig for publikum i Kystverkets nye digitale datavarehus, Kystdatahuset.

Kystdatahuset kan være et nyttig verktøy for mange, deriblant journalister, havner, kommunale planleggere og saksbehandlere, beredskapsplanleggere, planleggere i den maritime næringen, politiet, forskere og studenter.

Datavarehuset er tilgjengelig og gratis for alle. For å bruke systemet må man registrere seg som bruker i Kystdatahuset på www.kystdatahuset.no

I Kystdatahuset kan du finne historiske data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper. Datavarehuset inneholder høyoppløselige AIS-data og informasjon fra anløpsmeldinger fra skip til den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway.

Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og deres bevegelser.

I Kystdatahuset tilbyr Kystverket historiske data primært fra to datakilder. Den ene er AIS-data som viser hvor skip har seilt. Den andre kilden er anløpsmeldinger fra SafeSeaNet som inneholder informasjon om avgangshavn og ankomsthavn per skip eller aggregert til steder.

AIS-dataene er for perioden 2013-2019, mens anløpsmeldingene er for perioden 2011-2019. Nyeste dag er om lag 2-3 dager tilbake i tid.

Aktuelle bruksområder:

  • Hvis du trenger å vite mengde og type trafikk som anløper ei havn, en kommune eller et egendefinert område, kan du hente ut informasjon fra de rapporterte anløpsmeldingene.
  • Hvis du trenger oversikt på skipstrafikk i et område til bruk i planarbeid (arealplaner og beredskapsplaner) og saksbehandling tilknyttet sjøareal kan du bruke AIS-data for et område eller passeringslinje.
  • Når du planlegger plassering av en ny installasjon i et sjøområde, kan du sjekke og dokumentere sjøtrafikken i det aktuelle området ved å bruke AIS-data.
  • Ønsker du informasjon om utviklingen i skipstrafikken over tid generelt eller for spesifikke skipstyper, skipsstørrelser eller områder som fylke eller kommune, kan du bruke anløpsmeldingene.
  • Hvis du vil rekonstruere og analysere seilasene til noen få skip eller alle skip i et område i en periode, kan du gjøre det med sporingsdashbordene som er basert på AIS-data.
  • Hvis du har behov for trafikkdata som grunnlag for akademiske studier eller oppgaver, kan du laste ned hele datasett fra datadelingsportalen og/eller analysere data i de ulike dashbordene.
  • Statistikk eller andre fakta om skipstrafikk til journalistiske reportasjer og nyhetssaker.

Les mer om Kystdatahuset på Kystverkets hjemmeside