1. februar 2019

Serit iDrift inngår kontrakt med Hagland

av Jannicke Kvarven

HAUGESUND: IT-selskapet Serit iDrift overtar driften av all IT-infrastruktur og IT-support for Hagland-konsernet. Dette markerer nok en storkontrakt til Serit iDrift som får betalt for siste års store investeringer i sikring av data og verktøy for automatisering.

— Vi har de siste par årene effektivisert driften vår, fått enda bedre oversikt og tatt kontroll helt ned på klientnivå hos kundene våre. Konseptet kaller vi «Enklere hverdag», fordi automatisering, systemovervåking og effektivisering skal gi kundene færre problemer og mindre tidsbruk. Vi ser helt klart at bedriftsmarkedet etterspør høyere grad av sikkerhet og moderne verktøy for oversikt og kontroll, sier daglig leder i Serit iDrift, Stian Lauknes.

Modernisering og sikkerhet
iDrift har brukt mye tid og ressurser på å forbedre og fornye løsninger internt og ut mot kunden.

— Med dagens trusselbilde så er det særdeles viktig at bedriftens data er sikret på en forsvarlig måte, at våre kunder kan sove godt om natten og vite at de har en IT leverandør som passer på 24/7, sier Teknisk leder i Serit iDrift, Mats Tonning.

Fremtidsrettet løsning
Hagland-konsernet består av en rekke selskaper som omfatter skipsmegling, rederivirksomhet, skipsagent- og klareringstjenester, verftsagentur, regnskaps- og rådgivningstjenester samt eiendom. Hagland har hovedkontor i Haugesund, og er også representert i Oslo, Esbjerg, Hamburg og Aberdeen.

– For oss i Hagland var tiden moden for en bredere vurdering av leverandør av IT-drift, og det var summen av mange forhold som gjorde at valget til slutt falt på iDrift. Noen viktige forhold er stor grad av automatisering rundt overvåkning og vedlikehold av systemene, kombinert med en evne til å forstå våre behov fra «forretningssiden». I tillegg var det meget gode tilbakemeldinger fra andre kunder av iDrift som var medvirkende til beslutningen, sier CFO i Hagland, Paal W. Aanensen.

Personene på bildet er fra venstre Mats Tonning (Serit iDrift) Frank Hendrikse (Hagland), Øivind W. Aanensen (Hagland), Paal W. Aanensen (Hagland) og Stian Lauknes (Serit iDrift)

For mer informasjon vennligst kontakt:

Stian Lauknes
Daglig leder iDrift AS

Mobil: 988 50 403
Epost: stian@idrift.no

Paal W. Aanensen
CFO i Hagland

Mobil: 997 28 224
Epost: pwaa@hagland.com

 

Om iDrift

iDrift AS ble etablert i 2001. Våre 40 ansatte er fordelt på kontorstedene: Husnes, Stord, Os, Bømlo, Forsand, Haugesund og Bergen. Vi har høy kompetanse innenfor de fleste områder innen IT, både på drift- og supportsiden, og innenfor system-, web- og apputvikling.