11. March 2021 13:00

Faglig nettverksmøte om “Digital behaviour”

av Ingrid Greta Lauvås

Faglig nettverksmøte "digital behaviour" - kun for samarbeidspartnere i det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet

Vi inviterer til faglig nettverksmøte torsdag 11. mars kl 13:00-15:30.

Vanligvis er disse hyggelige og matnyttige møtene fysiske der vi besøker og blir kjent med hverandre. Denne gang blir møtet digitalt via teams. Lenke til møtet sendes ut til påmeldte i forkant.

Vi får besøk av Louise Opprud Jakobsen fra Futureworks i Danmark som skal snakke om digital adferd. Foredraget vil foregå på engelsk og varer 45 minutter. Louise skal blant annet snakke om:

  • møtestruktur
  • erfaringer fra andre (blant annet fra intervju med store aktører som Spotify og Dropbox)
  • hvilke medier passer best for ulike møter. Har du et strategimøte eller et mer kreativt møte? Når på dagen anbefales de ulike møtene? Desicion fatigue?
  • forberedelser
  • Digital BedriftsDate – hvordan kan vi best forberede oss til digitale stands og hvordan være interessant nok for studentene?

Det settes av tid til spørsmål etter foredraget. Spørsmål kan også gis på norsk.

Vi starter med en presentasjonsrunde på maks 2 minutter (maks en person fra hver bedrift/kommune). Dere vil få tilsendt en epost med noen få punkter om hva dere skal forberede svar på. Dette krever lite forberedelse og vi avtaler på forhånd hvem hos dere som tar denne runden.

Avslutningsvis vil en av våre samarbeidspartnere dele sine erfaringer i møte med studenter på Digital BedriftsDate i november 2020.

Dette blir en lærerik dag og også en fin forberedelse for vår neste Digitale BedriftsDate.