7. August 2018 00:00

Ka skjer ittepå? For utstillere 2018

av Jannicke Kvarven

Utstillere får vist seg frem og møte potensielle kandidater for senere behov.

Er din bedrift synlig nok som et attraktivt sted å jobbe?
Inviterte til sommerarrangementet er avgangsklasse elever fra videregående skoler i hele Haugesundregionen og studenter. Disse kan være viktige å bli kjent med, for å få tak i rett kompetanse på sikt. De med arbeidserfaring er også velkomne til å bli bedre kjent med din bedrift.

I tillegg til å gjøre seg kjent ute, er dette også en unik anledning å få vist frem sin bedrift og tjenester overfor andre aktører i næringslivet.

Sted: Haugaland Kraft, Bakgården Tid: 7. august kl 18-21

På programmet:

  • Servering til både utstillere og gjester. Varm mat serveres ute og selvsagt noe godt i glasset
  • Kommuner og bedrifter er klar til å ta imot publikum på stand og la dem bli bedre kjent med næringslivet.
  • “Arbeidsgiver googler deg – smart bruk av Internett” ved Elisabeth Lie Nilsen fra Nav Marked Rogaland
  • “Snu i tide!” Elene Espeland fra Sjøfartsdirektoratet byttet studieretning underveis og vil dele sine erfaringer rundt dette
  • Underholdning

Påmelding her:

Disse møter du på arrangementet

FIRMABRANSJEINFO
Atea Teknologi/IT
Bouvet Totalleverandør av digitale løsninger
Gassco Gasstransportør
Haugaland Kraft Kraftselskap
Haugaland Vekst Interkommunalt selskap som driver kommunal og regional næringsutvikling
Haugesund kommune Kommune og bysenter i Haugesundregionen
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus Helse
Haugesund sentrum Handel
Høgskulen på Vestlandet Høgskole
iDrift Drift og vedlikehold av IT-systemer
Iversen Skogen reklamebyrå Reklamebyrå
Karmøy kommune Kommune
Kystverket Nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining.
Madsen & Brekke Bemanningsselskap
NAV Marked Rogaland Offentlige tjenester
Rehabilitering Vest as Helse
Sjøfartsdirektoratet Statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet
Sveio kommune Kommune
Tysvær kommune Kommune
Validè Entreprenørskap
Vindafjord kommune Kommune
Yesman Arrangementhjelp