8. August 2017 16:30

Møte om vilkår for vekst og utvikling

av Jannicke Kvarven

Sted: Haugaland Kraft. Øverste ledere i alle bedrifter inviteres til erfaringsutveksling.

Haugaland Vekst med sine partnerbedrifter inviterer til et møte med øverste ledere i virksomheter fra både privat og offentlig sektor.

Her vil Frank Vikingstad og Karl Johan Lier dele sine fremtids vyer om bl.a. vilkår for vekst og utvikling. Som leder inviteres du med for å utveksle og ta del i andres erfaringer.

Tid:      Tirsdag 8. august kl 16:30-17:30

Sted:    Haugaland Kraft

Haugesundregionen har behov for mer samhandling for å styrke regionens posisjon. Det handler om å vise frem en kompetent region med eksisterende virksomheter, kompetanse og fagmiljø. Posisjonering  gjelder ikke kun for å tiltrekke og beholde kompetanse, men også for å tiltrekke etableringer, investeringer og ikke minst for å oppnå politisk goodwill i forbindelse med større regionale prosesser som flyplassen, E- 134 og lignende

Program tirsdag 8. august kl 16:30-17:30:

Haugaland Vekst innleder kort om arbeidet med sine prosesser og regional utviklingsplan, samt om det regionale samarbeidet på kompetansesikring til regionen.

frank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tilgang til kompetanse – er det et hinder for utviklingen i regionen vår?” ved Frank Vikingstad, CEO Sysco.

karljohan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vilkår for vekst og utvikling av egen bedrift” ved Karl Johan Lier, CEO Autostore

Alle er hjertelig velkomne til å bli igjen til “Ka skjer ittepå?” starter kl 1800. Da serveres det tapas til alle gjester og partnerbedrifter kl 18:00 og Olav Linga, adm.dir Haugaland Kraft ønsker velkommen ca 18:15.

Det blir også lett bespisning i starten av møtet kl 16:30. Pga. servering, trenger vi påmelding:

Helt nederst ser du andre påmeldte bedrifter – denne listen oppdateres løpende.

 

Disse møter du på arrangementet

FIRMABRANSJEINFO
Autostore Teknologi/it
Haugaland Kraft Kraftselskap
Haugaland Vekst Interkommunalt selskap som driver kommunal og regional næringsutvikling
Høgskulen på Vestlandet Høgskole
Iversen Skogen reklamebyrå Reklamebyrå
Karmsund havn Maritim
NAV Marked Rogaland Offentlige tjenester
Næringsforeningen Haugalandet Interesseforening for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner
Novaform Bygg og anlegg
Sveio kommune Kommune
Sysco AS IT
Vassbakk & Stol Bygg og anlegg
Yesman Arrangementhjelp