21. February 2018 18:00

Påmelding for utstillere Trondheim 2018

av Jannicke Kvarven

TRENGER DIN BEDRIFT DEN BESTE TEKNISKE KOMPETANSE?

21. februar reiser et samlet lag av virkomheter fra Haugesundregionen til Trondheim  for å møte studenter ved NTNU. Vi knytter viktige nettverk for fremtiden og oppdaterer studentene på spennende utvikling og satsingsområder som skjer hos våre bedrifter .

Målet er å øke kunnskap om vår attraktive og robuste region, gjennom å være synlig og samlet. Slik styrkes vår evne til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft og innbyggere. Søkere på ledige stillinger nå, viser seg å være studenter vi har møtt på våre tidligere arrangement! Dette er langsiktig arbeid som viser resultater gjennom kontinuitet i vår nettverksbygging med målgruppen.

Sted: Realfagskantina ved NTNU, Trondheim. Adresse kommer i egen epost til utstillerne.
Program (ferdigstilles løpende):
 1. Serie-foredrag (foredrag på 10 min. hver)
  1. «Veien mot autonome fartøy» v/Nils Haktor Bua fra Sjøfartsdirektoratet, master i marin teknikk med spesialisering marin kybernetikk
  2. “Forholdet mellom studier og arbeid, forskjellene fra studietid til arbeidsliv, og hvordan vi vurderer når vi ansetter ingeniører til Gassco.
  3. “Framtidens strømkunde energi- og miljøpartner” ved Kristian L. Gautesen fra Haugaland Kraft
  4. iDrift – tema ikke fastsatt, bekreftet
 2. Stands i vrimlearealet
 3. Middag. Dekket bord i kantina. Utstillerne spiser sammen med studentene. Mulig tema under middagen: «Hvordan bli en mer attraktiv arbeidssøker? Hva legges vekst på? Bevisstgjøre studenten på hvordan fremlegge en god søknad.”
Overnatting

Rom er reservert på Scandic Nidelven fra 21. -22. februar. Hver utstiller bestiller og betaler rom selvSend mail til: nidelven@scandichotels.com eller ring: +47 73 56 80 02

Oppgi kode: BHAU200218

Frist: 06. februar 2018

Pris: Kr. 1400,- pr standard enkeltrom/ pr natt inklusivt frokost

Bestillingen må garanteres med kredittkort ved bestilling. Etter fristens utløp kan vi dessverre ikke garantere verken rom eller pris, men vil så klart gjøre så godt vi kan.

Disse møter du på arrangementet

FIRMABRANSJEINFO
Atea Teknologi/IT
Gassco Gasstransportør
Haugaland Kraft Kraftselskap
Haugaland Vekst Interkommunalt selskap som driver kommunal og regional næringsutvikling
iDrift Drift og vedlikehold av IT-systemer
Karmøy kommune Kommune
Madsen & Brekke Bemanningsselskap
NAV Marked Rogaland Offentlige tjenester
Sjøfartsdirektoratet Statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet
Yesman Arrangementhjelp