1. March 2022 00:00

Sildikon Valley 2022! 

av Ingrid Greta Lauvås

Velkommen til Sildikon Valley – de feteste sommerjobbene i 2022!

Vi er klare for Sildikon Valley – de feteste sommerjobbene i 2022!

Sommeren 2022 kommer rundt 45-55 studenter til regionen for å delta i Sildikon Valley!

Antall virksomheter i 2022: 14 bedrifter og 2 kommuner.

Deltakeredrifter:

 • Aibel
 • Asplan Viak
 • Atea
 • Autostore
 • Bouvet
 • Deep Wind Offshore
 • DeepOcean
 • Gassco
 • Hatteland
 • Haugaland Kraft
 • Haugaland Vekst
 • Haugesund kommune
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Karmøy kommune
 • SEAM
 • Sjøfartsdirektoratet

Sildikon Valley er et unikt sommerjobb-konsept. Istedenfor å gå inn som avløser i en vanlig
stilling, ansettes du for å samarbeide med andre studenter om å løse en utfordring bedriften
står overfor. I tillegg arrangeres ukentlige faglige og sosiale samlinger med sommeransatte fra
andre bedrifter.

Seks uker med nyskapning og nye opplevelser, hvor du som student skaffer deg erfaring,
nettverk og unike jobbmuligheter.

Konseptet har så langt vært svært vellykket, og gitt flere tidligere deltakere fast jobb.

Informasjon om sommerjobbene i Sildikon Valley 2022 finner du på sildikonvalley.no.

 

BAK SILDIKON VALLEY STÅR
Haugesundregionen er et samarbeid mellom en rekke partnere i både privat og offentlig sektor. Vi jobber for å styrke vår evne til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft og innbyggere. Dette gjøres blant annet ved å skape møteplasser mellom studenter, de med arbeidserfaring og næringslivet.

Partnere i Haugesundregionen: Aibel / Autostore / Bouvet / Cegal Sysco / DeepOcean / Etne kommune / Gassco / Hatteland Gruppen / Haugaland Kraft / Haugaland Vekst / Haugesund kommune / Helse Fonna / Høgskulen på Vestlandet / Hydro / Karmøy kommune / NAV Marked Rogaland / Næringsforeningen Haugalandet / Regionalt servicesenter / Sjøfartsdirektoratet / Sveio kommune / Tada / Tysvær kommune / Vindafjord kommune / Webstep

Haugaland Vekst er regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesund-regionen. Haugaland Vekst er eid av 10 lokale kommuner og Rogaland Fylkeskommune.