Jobb til to

Jobb til to er en satsing for å bistå jobbsøkere. Vårt nettverk bidrar aktivt med å skaffe jobb for ledsagere, finne bolig og komme på plass.

Jobb til begge. Mange jobbsøkere ønsker også at ledsageren skal finne seg jobb når de selv skifter beite. Det har vi tatt på alvor. Vårt nettverk bidrar aktivt for bedre oversikt over jobbmuligheter for ledsagere. Man kan knytte kontakt med enkelt virksomheter og kommuner for å få hjelp til å skaffe jobb, finne bolig og komme på plass.

Ønsker du og din partner hjelp til å knytte kontakter mot enkeltbedrifter?

Send en epost til post@h-vekst.no.