28. July 2023 11:00

Sildikon Valley 2023 – Avslutning på HVL

av Karianne Ellefsen

Vi avslutter sommerens Sildikon Valley på HVL Haugesund fredag 28. juli.

Avslutningen starter kl. 11:00, og vil holder på til alle gruppene har presentert sine oppgaver (estimert ferdig til kl. 15:30).

Her skal alle studenter presentere sin oppgave og løsning. De som skal presentere må møte opp kl. 10:00 for en gjennomgang av dagens program!

Dere får kun 5 min til å presentere på! Viktig at dere holder dere til tiden.

Nytt av året er at vi ønsker at alle skal presentere foran alle i Auditorium A på HVL. På denne måten får alle som er på avslutningen mulighet til å se og høre presentasjonene.

Det vil være en jury som vurderer presentasjonene.

Kriteriene til juryen går ut på:

  • I hvilken grad presentasjonen formidler oppgaven og løsningen
  • Visualisering/virkemidler som benyttes
  • Kreativitet og nyskaping i løsningen av oppgaven/utfordringen
  • Refleksjon over verdien av samarbeidet i Sildikon Valley

Kategoriene som man konkurrerer om å vinne er;

  • Beste IT løsning/prosjekt
  • Beste innovasjons løsning/prosjekt
  • Beste kreative løsning/prosjekt
  • + studentenes pris (hvor Sildikon Valley studentene i publikum skal stemme på til slutt)

Spørsmål ang. presentasjonene og selve avslutningen kan henvendes til Karianne Ellefsen.

 

Det blir avslutningsmiddag på Il Forno på kaien kl. 16:30 med god mat og drikke.

Meld dere på middagen i egen event i event-kalenderen.