19. June 2023 00:00

SILDIKON VALLEY 2023

av Karianne Ellefsen

Velkommen til Sildikon Valley – de feteste sommerjobbene i 2023!

Sommeren 2023 legger vi opp til 6 uker med nyskaping sammen med studenter fra hele landet.

Mange av deltagerbedriftene har lyst ut sine sommerjobber allerede, og flere er på vei.

Deltagerbedrifter 2023:

 • Aibel
 • Asplan Viak
 • Autostore
 • Bouvet
 • Deep Wind Offshore
 • DeepOcean
 • Gassco
 • Hatteland Gruppen
 • Haugaland Kraft
 • Haugaland Vekst
 • Haugesund Kommune
 • Karmøy Kommune
 • Kystverket
 • Omega 365 Solutions
 • SEAM
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Source Galileo Norge AS

Sildikon Valley er et unikt sommerjobb-konsept. Istedenfor å gå inn som avløser i en vanlig
stilling, ansettes du for å samarbeide med andre studenter om å løse en utfordring bedriften
står overfor. I tillegg arrangeres ukentlige faglige og sosiale samlinger med sommeransatte fra
andre bedrifter.

Seks uker med nyskapning og nye opplevelser, hvor du som student skaffer deg erfaring,
nettverk og unike jobbmuligheter.

Konseptet har så langt vært svært vellykket, og gitt flere tidligere deltakere fast jobb

Informasjon om sommerjobbene i Sildikon Valley 2023 finner du på sildikonvalley.no.

BAK SILDIKON VALLEY STÅR
Haugesundregionen er et samarbeid mellom en rekke partnere i både privat og offentlig sektor. Vi jobber for å styrke vår evne til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft og innbyggere. Dette gjøres blant annet ved å skape møteplasser mellom studenter, de med arbeidserfaring og næringslivet.

Partnere i Haugesundregionen: Aibel / Atea / Autostore / Bouvet / Cegal / DeepOcean / Etne kommune / Gassco / Hatteland Gruppen / Haugaland Kraft / Haugaland Vekst / Haugesund kommune / Haugesund Sparebank / Helse Fonna / Høgskulen på Vestlandet / iteam / Karmøy kommune / Marine Aluminium / NAV Marked Rogaland / Næringsforeningen Haugalandet / Norsk Hydro, Karmøy Metallverk / Omega 365 / SEAM AS / Sjøfartsdirektoratet / Sveio kommune / Tada / Tysvær kommune / Vindafjord kommune / Webstep

Haugaland Vekst er regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesund-regionen. Haugaland Vekst er eid av 10 lokale kommuner og Rogaland Fylkeskommune.