Hovedpartner

Vår mest omfattende partneravtale utgjør hovedpartnerne våre. Våre hovedpartnere profileres ekstra i alle tiltakene vi gjennomfører, og fungerer som støttespillere og rådgivere gjennom året. Disse virksomhetene er helt elementære i vårt arbeid, og vi er svært takknemlige for den uvurderlige innsatsen disse legger ned hvert år.

Haugesundregionen har tre hovedpartnere: Gassco, Sjøfartsdirektoratet og Haugaland Vekst.

Ta kontakt om du ønsker å bli med på laget som hovedpartner.