Bli partner

Se nederst på siden noen av tiltakene og aktivitetene vi tilrettelegger for partnerne.

Sammen med partnere fra næringslivet og kommunene, arbeider vi for å posisjonere Haugesundregionen som den attraktive nærings- og bostedsregion vi er.

Dagens kandidater bytter jobb oftere, er gjerne mer karriere- og stillingsbevisste, og de krever mer av arbeidsgiver og livet rundt arbeidsplassen. Derfor må vi sammen vise frem hele spekteret av hva Haugesundregionen kan tilby

Jo mer attraktive vi er, jo flinkere folk får vi

Når vi viser frem hva Haugesundregionen kan tilby, styrker vi vår evne til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft, innbyggere, nye virksomheter og besøkende.

Vi jobber for å øke kunnskap om tilbudene og mulighetene som finnes her.

Det handler om å posisjonere oss som region i konkurranse om kompetanse med andre steder i Norge. Det handler om å få de beste til å søke på ledige stillinger her.

Vi arrangerer årlig møteplasser mellom bedrifter og hovedsakelig studenter og nyutdannende, men også de med arbeidserfaring som har kompetansen eller potensialet vårt ekspansive næringsliv trenger i årene fremover.

Få andre næringsområder har så mange muligheter som Haugesundregionen. Vi har et utall næringsklynger, noen med omsetning på flere titalls milliarder alene. Vi har et attraktivt og prisgunstig boligmarked, et imponerende mangfold i kulturliv- og fritidstilbud, full barnehagedekning, bredt skolemangfold og så videre. Men, våre muligheter er fortsatt mindre kjent enn andre, sammenlignbare regioner, og vi må fortsatt jobbe litt hardere for å konkurrere om de samme menneskene.

En region – Ett ansikt

I det daglige representeres regionen vår av en rekke ulike aktører, med ulike agendaer, mål og prioriteringer. Det kan være en rekrutteringsannonse fra en lokal bedrift, en kampanje fra en offentlig institusjon, ulike idrettsarrangementer, festivaler osv. Disse gjør enkeltvis en formidabel innsats for å markedsføre både seg selv og regionen, uten at vi klarer å høste fordelene vi ville hatt om vi også klarte å markedsføre disse initiativene under ett.

Haugesundregionen er den eneste «aktøren» som arbeider for å markedsføre regionen under ett begrep.

Dette er et samarbeid på tvers av kommuner, der store og små, private og offentlige virksomheter står sammen som partnere om å profilere seg selv enkeltvis men også samlet som region. Arbeidet har pågått i snart 15 år. På denne tiden har vi fått til mye. Bedrifter og offentlige virksomheter har stått side om side for å synliggjøre hvem vi er. Vi har etablert og holder fortsatt kontakt med mange tusen studenter, og mange av disse bor og jobber i dag i vårt næringsområde. Akkurat nå står regionen vår overfor store omstillinger. Mange bedrifter vil måtte snu seg rundt og bli enda mer innovative, kanskje innenfor helt nye teknologier. Og vi har et skrikende behov for helsepersonell og lærere.

Partnere kan delta i all utforming av strategier til events der de får presentert sin bedrift, og sammen synliggjør regionen overfor potensielle arbeidstakere. Vi ønsker alle bedrifter i regionen som aktive medspillere i dette arbeidet.

Vil du være med som partner i arbeidet og påvirke utviklingen videre? Vi er alltid på utkikk etter flere samarbeidspartnere. Jo flere vi er, jo mer troverdighet har vi i møte med målgruppen.

Ta kontakt med oss. Hjertelig velkommen skal du være.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Omgivelsene rundt oss er i konstant endring. Markedene svinger og vi må være på for å vise at ingen bransjer hos oss ligger brakk. Samtidig må vi vise hvor mange bein vi har å stå på i Haugesundregionen. Og det er mange! Nettopp dette skiller oss fra mange sammenlignbare regioner. Bredden i hva som finnes i Haugesundregionen er helt nytt for mange, ja til og med for flere her hjemme. Og ingen får vite det om ikke vi fortelle det selv.

Også arbeidsmarkedet har endret seg. Dagens kandidater bytter jobb oftere, er gjerne mer karriere- og stillingsbevisste, og de krever mer av både arbeidsgiver og livet rundt arbeidsplassen. Det betyr at vi må synliggjøre hele spekteret av hva Haugesundregionen kan tilby. Hvilke bransjer vi har, spekteret av selskaper og muligheter innenfor samme klynger, innovasjons- og teknologimiljøer, bostedsmuligheter, barnehagedekning, skoledekning, fritidstilbud og så videre.

Hva forventes av deg som partner?

I utgangspunktet krever vi ingenting av deg som partner. Men vi blir veldig glade jo mer aktive dere ønsker å være.

Det er partnerne våre som bestemmer og finansierer hvilke arrangementer og stunts vi skal satse på hvert år. Vi setter planene ut i livet og sørger for at så mange som mulig får med seg hva som foregår.

Noen vegrer seg for å bli med på utenbysarrangementene fordi de ikke har noen ledige stillinger. Disse arrangementene handler like mye om å vise fram hva vi driver med i vår region, og gjerne posisjonere seg som arbeidsgiver/ kunde i framtiden. Derfor vil vi absolutt anbefale bedriften å bli med, selv om vedkommende ikke har noen konkrete jobber å tilby. Vårt hovedmål mål er å vise mangfoldet og knytte viktige kontakter for fremtiden.