Partner

Basisavtalen vår er vårt lavterskeltilbud for virksomheter som ønsker å delta. Beløpet går til finansiering av arrangementer og aktiviteter i vår regi gjennom året, og som partner er du med og bestemmer hvilke aktiviteter det skal satses på.

Du får også tilgang til:

  • Deltakelse med stand på alle våre uten- og innenbysarrangementer. Markedsføring, annonsering, program, mat og drikke og så videre er inkludert.
  • Markedsføring av enkeltpartnere og event på utvalgte forelesninger og linjer ved ulike læresteder i forkant av arrangementer
  • Diverse andre møteplasser mellom næringsliv og kandidater
  • Markedsføring via Facebook og Instagram
  • Faglige nettverkstreff (2-4 årlig) – ulike møteplasser for næringslivet og bedriftsbesøk
  • Jobb til 2-satsingen er et tilbud til alle partnere, der vi bruker nettverket for å bistå med å skaffe jobb til ledsager
  • Hjelp til rekruttering fra utlandet
  • Nyhetsbrev