Faglige nettverkstreff for partnere

To – fire ganger i året arrangerer vi faglige nettverkstreff med aktuelle tema, relevant for regionen og for hver enkelt virksomhet. Vi diskuterer hvordan vi ønsker å profilere arbeidet vårt videre.

Disse arenaer er populære blant bedriftene hvor man får gjøre seg selv mer kjent, i tillegg til at man skaper tettere relasjoner med andre aktører fra næringslivet vårt.

Partnertreffene våre er populære nettverksarenaer hvor vi har bedriftsbesøk, mat og faglig innhold.

 

 

Dolwin Beta2

 

IMG_2549

bh4281