Haugesundregionen blir kalt “Annerledeslandet”

Det er fordi vi her har et så differensiert næringsliv og mange bein å stå på. Går det dårlig i en bransje, kan en annen blomstre. Equinor, Norsk Hydro, Karmøy metallverk og Aibel er tungvekterne i industrien, med en underskog av små og store underleverandører. Vi har maritim klynge, med flere store rederier som ruver i internasjonal målestokk.

Her er også stor vekst av nye spennende bedrifter innen marin næring med fiskeoppdrett, fôrflåter og merder. Her er fagmiljø innen elektronikk, gass, datateknologi et innovasjonsmiljø som plasserer regionen i tetposisjon innen industriell nyskaping.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er tunge institusjoner som bygger opp under maritim næring.

Handelsnæringen er også enorm, enten du er kunde, på jakt etter jobb eller vil starte egen virksomhet. I haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største!

Det er jobb å finne i mange bransjer og vi trenger hvert hode vi kan få. For vi vil videre. Bestemmer du deg for å flytte hit, har vi nettverk og kommuner som gjør sitt beste for å ta imot dere. Er dere to, bistår vi for å hjelpe til å finne jobb til begge.

Haugesundregionen har den 25.timen. At man får bedre tid når man flytter hit fra storbyene er en illusjon. Livet er ikke stille og rolig her, men vi har en annen form for stress. Køer, trengsel og biltrafikk suger energi. Å ha mindre av slike tidstyver gjør at du lettere kan planlegge og nyte hverdagen.

Vår region ligger sentralt plassert på Vestlandet, mellom Bergen og Stavanger, med rundt 150.000 innbyggere. Regionen omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal og Utsira.