Våre partnere

Dette er våre partnere i det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet for Haugesundregionen. Samarbeidet med disse virksomhetene gjør arbeidet vi driver med i Haugesundregionen mulig. På en rekke arrangementer og i ulike aktiviteter står disse private og offentlige virksomhetene side om side og profilerer muligheter i regionen. De vet at ved å spille naboen god, gjør de sin egen arbeidsplass mer attraktiv.