Utdanning

Kommunene i Haugesundregionen har satset mye på rehabilitering og opprustning av skolene de siste årene. I tillegg til et godt grunnskoletilbud har regionen svært gode videregående skoler. For de som er interessert i å spesialisere seg, finnes blant annet Haugesund Toppidrettsgymnas, IB – International Baccalaureate, Musikklinje, Medialinje, Fotballskole, Danseskole, Jordbrukslinje og mye mer.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har campus i Haugesund og på Stord. De tilbyr grunnutdanninger på bachelor- og masternivå og et bredt utvalg av etter- og videreutdanninger. I tillegg har de flere forsknings- og utviklingsprosjekt gjennom sine fagmiljø. HVL samarbeider tett med næringslivet i regionen. Se www.hvl.no for mer informasjon.