Utdanningsdagen

Utdanningsdagen arrangeres ved Høgskulen på Vestlandet, og samtlige avgangsklasseelever fra videregående skoler i hele regionen er tilstede. Her får vi fortalt opp mot 1000 elever om hele apparatet vårt, om muligheter i de ulike bedriftene, i kommunen, i offentlige virksomheter og så videre.