2. mai 2024

Bouvet stakk av med “Studentenes pris” og “Beste IT-løsning” i Sildikon Valley 2023

av Karianne Ellefsen

Sommerjobben i Bouvet under Sildikon Valley bar med seg nye vennskap og ikke mindre enn TO priser for André og Jostein!

 

Her er et sammendrag av prosjektet til André og Jostein:

Vi i Bouvet har i sommer jobbet på et prosjekt sammen med Hydro, hvor vi har utviklet et system for avviksdeteksjon i deres produksjonslinje.

I dag bruker Hydro mye ressurser på kvalitetskontroll. Vår løsning består av å designe og trene opp en maskinlæringsmodell til deteksjon av avvik, for å redusere ressursbruken .

Rundt modellen har vi laget en systemarkitektur som gjør at modellen predikerer hvorvidt avvik har skjedd ved hjelp av oppsatte kameraer langs produksjonslinjen.

Bilder tas av kameraene og lagres i skyen. Bildene lastes opp til modellen som gir ut en prediksjon. Alle prediksjoner lagres i databaser, slik at Hydro kan få en bedre oversikt over avvikene som skjer, når de skjer, og på sikt hvorfor det skjer.

Bilder og prediksjoner vises på skjerm til Hydro-ansatte. Underveis verifiserer Hydros operatører prediksjonene som gjøres av modellen, og slik bygges mer treningsdata til modellen. Hele systemet er lagret på en skyløsning og er designet til å enkelt kunne legge til andre modeller. 

Modellen sjekker kontinuerlig hvorvidt nye treningsdata er tilgjengelig og trener seg opp. Dersom modellen er blitt bedre, vil den oppdatere seg. Systemet klarer i dag å detektere rundt 90% av avvikene, og av de predikerte avvikene er omtrent 90% faktiske avvik.”

 

Les intervju med André her!