18. august 2023

Kake på jobb er ikke nok

av Karianne Ellefsen

Vår samarbeidspartner iteam har skrevet en artikkel som er verdt å dele;

Kake på jobb er ikke nok

 

-Jeg tror en av grunnen til at iteam har et veldig godt arbeidsmiljø er fordi vi har noen sterke fellestrekk, noe som binder oss sammen, sier Solveig Røkenes.

Hun jobber med rekruttering og talentutvikling i iteam. Det fremadstormende it-selskapet har 300 medarbeidere fordelt på 38 lokasjoner i Norge. Mens andre selskap navigerer med et blytungt hovedkontor i front og lokalkontor, er iteam rigget motsatt. Det er ute i det ganske land verdiskapningen skjer – og retningen styres.

-Vår største styrke er at vi har global kompetanse, på lokalt nivå. Det tror jeg alle føler på – og er stolte av, sier Solveig Røkenes, som jobber med HR.

iteam har deltatt i Great place to work-undersøkelsen. Kort fortalt handler den om at et eksternt selskap spør medarbeiderne i bedriften hvordan de har det på jobb. Slike svar kan være lett å putte i en skuff, hvis du ikke liker dem. De kan også være et godt utgangspunkt for at bedriften lærer seg selv bedre å kjenne. iteam har definitivt gjort det siste.

-Så det holder ikke med kake på jobb?

-Nei, sier Solveig og ler.

Solveig Røkenes sitter i Haugesund og jobber med rekruttering og talentutvikling i hele iteam. På mange måter er hun et erkeeksempel på hva iteam ønsker å være, lokalt til stede, med en vid og bred forankring i hele Norges land. Det finnes mange Solveiger i iteam – som jobber ut fra sitt geografiske område, og som har mulighet for å hente ut kompetanse og synergier i resten av iteam.

 

Ærlighet varer lengst

-Vi har flere samarbeidsfora i selskapet, der ulike faggrupper kan dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring, forklarer Solveig. Hun har gjort seg mange tanker om hvordan de jobber og løfter hverandre gjennom fellesskapet.

-Vi jobber også i grupper på tvers av kompetanse. Jeg tror kanskje noe av forklaringen til et godt arbeidsmiljø ligger i følelsen av å alltid vite at du har noen som vil hjelpe deg, noen som alltid tar seg tid når du står fast, sier Røkenes og utdyper.

-Når du vet at du har dyktige folk rundt deg som du ikke bare kan spørre, men som også ønsker å bli spurt – da er du ikke alene lenger, forteller hun.

I kjølvannet av både pandemien, men også som en konsekvens av spredt geografi – iteam har jo lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør – vektlegger det ambisiøse IT-selskapet viktigheten av å faktisk møtes.

-Teams-møter er bra, men i lengden holder det ikke. Jeg tror vi gjør klokt i å vektlegge at våre kolleger faktisk får møte hverandre. Det gir en helt annen trygghet når vi mennesker ikke bare kjenner hverandres kompetanse, men også personen. Da er det mye lettere å ta den telefonen, be om det møtet og lufte noen som er vanskelig, slår Solveig Røkenes fast.

Hun påpeker også funksjonen med regionledere fungerer godt.

-Mitt inntrykk er at det er en generell oppfatning om at regionlederne spiller en viktig funksjon. Et overordnet blikk på hele vår virksomhet er selvsagt viktig, men fra medarbeidernes ståsted får du jo også en enda mer solid følelse av at man er en del av en større helhet.

 

Vilje til vekst

Røkenes forteller om et it-selskap som er i en betydelig vekstfase. De siste 12 månedene har iteam gjort flere oppkjøp. Det gir økt slagkraft, men krever også en bestemt mentalitet hos de som vil jobbe hos iteam. Hun beskriver en arbeidshverdag hvor kolleger har gått vekstprosessen i møte med en grunnleggende positiv holdning. Da henger naturligvis følgende spørsmål i lufta: Hvorfor har det gått så bra? Norge er som kjent et langt land. Det kan være stor forskjell når fjell, fjord og lokale forhold spiller inn.

-Her er vi nok inne i kjernen på vår styrke. I iteam forventer vi at selskapet, bransjen og fremtiden er i endring. Og vi anerkjenner og dyrker de lokale forskjellene. Holdningen i iteam er at medarbeiderne er genuint interessert i å bli bedre kjent: dele kunnskap og søke kunnskap, når det trengs.

Hun beskriver iteams utvikling som en reise av de sjeldne.

-Vi som jobber i iteam får jo være med på noe spesielt. Det vi bygger er ekstremt. Det er ikke så ofte man får anledning til å være med å skape et helt nytt IT-selskap hvor du faktisk har et ord med i laget. Det er klart det motiverer, sier Solveig Røkenes.

iteams tre kjerneverdier er tilgjengelig, ærlig og løsningsorientert. Disse har på mange måter vært en rettesnor når selskapet skal navigere i et marked som er stadig i endring.

-Det handler hele tiden om å bevare den lokale kunnskapen og innsikten, samtidig som vi drar nytte av nasjonal og global kompetanse. Kundene våre skal oppleve en genuin trygghet og nærhet, samtidig som de alltid skal tilbys de beste og sikreste IT-løsningene, sier Solveig Røkenes.

 

Evig jakt på de gode hodene

IT-kompetanse er attraktiv arbeidskraft i et rødglødende arbeidsmarked. Hva skal IT-bedrifter lokke med når lønn og frynsegoder til slutt er noenlunde like? Dette er spørsmål som bør kverne rundt i de fleste ledergrupper. Solveig har gjort seg noen tanker.

-Hos iteam jakter vi på folk som både har engasjement og motivasjon, som de fremfor alt vil dele. Så hva betyr det i praksis? spør hun retorisk.

-Jo, at drivkraften og innsatsen er styrt av følelsen av å nettopp være en del av et fellesskap. Det er jo nettopp derfor helheten i iteams kompetanse er langt mye mer enn summen av bestanddelene. I et slikt arbeidsmiljø kan vi få til alt, sier Solveig Røkenes.