14. april 2023

Månedens profil april 2023 – UPTIME INTERNATIONAL AS

av Karianne Ellefsen

I april skal vi bli bedre kjent med UPTIME International AS, som er en av våre samarbeidspartnere i Haugesundregionen.

Vi har hatt en hyggelig prat med CEO Knut Hovland.

Hvem er dere i UPTIME?

UPTIME International er den globale lederen innen utvikling av sikre bevegelseskompenserte logistikkløsninger for salg og utleie til offshore vind og til olje- og gassindustrien.

UPTIME leverer verdens mest pålitelige walk to work-logistikkløsninger. Vi gjør alltid vårt ytterste for å være i forkant med teknologi gjennom design og produksjon av sikre og effektive bevegelseskompenserte tilgangssystemer for kunder innen offshore vind og olje og gass.

Vi har 3 lokasjoner som vi jobber ut ifra. Karmøy er hovedkontoret, her har vi bygget organisasjonen på Husøy. Vi har et lite kontor i Ålesund, samt et kontor i Rotterdam.

 

Hva jobber dere med? 

Vi jobber med å optimalisere overflyttinger av personer og last fra fartøy til vindmøller.

UPTIME har omstilt seg fra å primært levere til olje og gass næringen, til å jobbe opp mot offshore vind. Vi skal fortsatt betjene olje og gass, men fremtiden ligger i offshore vind.

Leveransen vår er komplette logistikkløsninger som er misjonskritisk for operasjonen og driften av fartøyet. Vi har investert for fremtiden, og nå begynner vi å få et momentum på det vi leverer.

 

Hvilken kompetanse ser dere etter? 

De siste årene har vi rekruttert mest ingeniørkompetanse på tvers av ulike disipliner. Dette for å levere på forventingene til våre kunder – de forventer at vi har denne kompetansen in house – vi må kunne ha support på hele systemet som vi leverer.

Vi har behov for ulike fagkompetanser; elektro, automasjon, struktur, hydrolikk, serviceingeniører og prosjektledere.

Det kan være utfordrende å finne kvalifiserte søkere, men vi har klart å gå fra 4 til mer enn 20 ingeniører over en 3 års periode – så det er vi godt fornøyd med.

Det er fremdeles behov for å bygge opp serviceingeniør-kapasiteten vår. Dette er de som er ute og vedlikeholder utstyret vårt. Vi ser etter både nyutdannede og erfarne på dette området. Det som er viktig for denne gruppen er at de må være fleksible og ville reise. Våre serviceingeniører utfører service på våre installasjoner over hele verden. Vi har betydelig aktivitet i Brasil, Vietnam, India, Norge, Australia, Taiwan, Afrika og USA.

 

Hvilke fortrinn har denne regionen?

Det største fortrinnet er uten tvil den kompetansen som er bygget opp over generasjoner på det maritime området. Folkene her i regionen er utrolig løsningsorientert og snur seg kjapt for å omstille seg. Det er ordtak som sier; «Han rir ikke den dagen han saler» – mens her på Haugalandet «Saler vi mens vi rir», og noen ganger «rir vi uten å sale» også.

 

Hva skulle du ønske vi ble bedre på her i Haugesundregionen?

Vi må bli enda bedre på å gjør oss selv attraktive for nyutdannede fra norske og utenlandske universiteter. En felles regional trainee-ordning hadde hjulpet oss med dette.

Da må vi samarbeide og ikke nødvendigvis konkurrerer – tilflytting av kompetanse til regionene må være i fokus for å få tilvekst av den kompetansen vi trenger.

 

Hva er det som gjør deg stolt av arbeidsplassen din?

Kulturen her er veldig bra, vi har stor takhøyde blant våre ansatte. Vi har et veldig lavt sykefravær – langt under norsk industri. I 2022 lå vi under 2 %.

I 2022 hadde vi en nettotilvekst på 22 personer. Vi klarer å tiltrekke oss kompetente folk og har en lav turnover – noe som tyder på at folk trives i jobbene sine. De ansatte hos oss opplever at det vi gjør har en mening, og at de er med på å bidra inn i det grønne skiftet.

I UPTIME er det viktig for oss å ta godt vare på de ansatte – for oss innebærer det å kontinuerlig jobbe med utvikling og gi rom for de ansatte til å vokse og gi dem tillitt til å løfte dem opp.

 

Hva er nytt og spennende i UPTIME om dagen?

Vi er veldig stolt over et prosjekt vi sikret for en måneds tid siden. Her skal vi levere elektrifiserte gangbroer til et nytt rederi innen offshore vind. Dette er enda en nyvinning for oss.

I tillegg gleder vi oss veldig til å lansere autonome traller som automatisk flytter cargo fra lageret på fartøyet til vindturbinen via gangbroen. Her vil piloten bli levert i løpet av sommeren. Det skjer i det hele tatt mye i markedet vi opererer i om dagen, noe som gjør at vi gleder oss til å gå på jobb hver dag.