30. april 2021

DET SKJER I SAUDA

av Ingrid Greta Lauvås

 

Et nederlandsk selskap vil drive lakseoppdrett på lektere i Saudafjorden, og forrige uke kom klarsignalet fra Fiskeridirektoratet.

Det er det nederlandske selskapet Heerema Marine Contractors som står bak konseptet «Aqua Flotel» gjennom datterselskapet Albatros Technology. «Aqua Flotel» er et flytende hotell for oppdrettslaks, og planen er å ankre opp lektere i Saudafjorden for å drive lakseoppdrett i et lukket system, blant annet for å unngå lakselus, rømning og sykdommer. Vannet skal resirkuleres gjennom RAS-teknologi. Lekteren er 120 meter lang, 65 meter bred, og har en dybde på 22 meter. Anlegget vil ha tanker i to etasjer, hvor fisken skal vokse fra smolt til slakteklar størrelse.

 

Slik kan det bli oppdrett av laks i Saudafjorden

Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland (Sp) er glad for at denne milepælen nå er nådd i prosjektet:

– Sauda kommune og Sauda Vekst har i flere år fulgt opp prosjektet siden Kjell Ole Rød i Saudabedriften KVR Industriservice inviterte den Nederlandske aktøren til Sauda tilbake i 2016. Konseptet passer Sauda godt, det er et lukket anlegg med svært lav risiko for rømming og ingen utslipp. Sauda har gode forutsetninger for plassering med god tilgang på ferskvatn, strøm og industrikompetanse i lokalt næringsliv. Saudasamfunnet har tatt godt imot planene og vi ser fram til å arbeide videre med aktøren for å få alle nødvendige elementer på plass for å realisere prosjektet, sier Birkeland.

Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland vil ha lakse-oppdrett i Saudafjorden

Ordføreren berømmer de lokale stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø (H) og Terje Halleland (FrP) som har kjempet for saken i lang tid. Stokkebø mener satsingen er et viktig skritt å ta for å gi Sauda og Rogaland flere bein å stå på.

– Sjømatnæringen eksporterer allerede for over 100 milliarder årlig og har potensiale til å mangedoble seg i årene som kommer. Den utviklingen fortjener Ryfylke å ta del i. Med Albatros-prosjektet får vi ny innovasjon og verdiskaping og mer bærekraftig matproduksjon. Ikke minst vil det gi positive ringvirkninger og spennende kompetanse-arbeidsplasser i Sauda, Rogalands industrilokomotiv. Vi har hatt god kontakt med statssekretær Trine Danielsen underveis, og er veldig glad for at regjeringen fikk saken tilbake på sporet. Med denne beslutningen er det all grunn til å være gladlaks og optimist på matfylket Rogalands vegne, sier Stokkebø!

– Det er svært gledelig at dette nå er på plass, og at en kan få utviklet konseptet videre. Dette vil kunne få stor betydning for havbruksnæringen fremover, og så vil jo dette bety mye for regionen, Sauda og hele lokalsamfunnet, sier Halleland.

Det skjer mye spennende i Sauda for tiden, og det er bare en måned siden ordføreren slapp nyheten om at Hy2gen Norge AS planlegger en ammoniakkfabrikk til 4 milliarder kroner i kommunen.

Fiskeridirektoratets vedtak 

Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §§ 22, 23, 23b og 28b gir Fiskeridirektoratet Albatros Technology B.V tilsagn om 1633 tonn maksimalt biomasse. Dette fordeler seg ved to tillatelser på 780 tonn MTB og én tillatelse på 73 tonn. Tillatelsene gis med en varighet på åtte år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.

Vedtaket er fattet på følgende vilkår:

  • Det er en forutsetning for å ta tilsagnet i bruk at lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt.
  • Utviklingstillatelsene skal drives i henhold til søknaden og det som er beskrevet i vedtaket her. Tillatelsene kan kun benyttes i Basis Module-konseptet. Dette gjelder frem til eventuell konvertering, jf. laksetildelingsforskriften § 23c.
  • Biomasse fra utviklingstillatelser kan ikke benyttes på lokaliteter som ikke er klarert for utviklingstillatelser. Utviklingstillatelser er tildelt til særlig formål, og kan ikke inngå i selskapsbiomasse med ordinære, kommersielle matfisktillatelser, eller i konsernbiomasse, jf. akvakulturdriftsforskriften §§ 47 flg.