1. februar 2023

Månedens profil februar 2023 – Haugesund Sparebank

av Karianne Ellefsen

I februar skal vi bli bedre kjent med en av våre nye samarbeidspartnere; Haugesund Sparebank.

Vi har tatt en prat med Administrerende banksjef, Bente Haraldson Syre.

Hvem er Haugesund Sparebank og hva gjør dere?

Vi er Haugalandets eneste selvstendige lokalbank.

Vi gjør mange gøyale ting, som å hjelpe kunder med lån til boliger, hytter og biler, forsikring av eiendelene deres, sparing og god økonomisk styring. Vi har mange arrangementer for kunder og andre, kurser, lager artikler og informasjonsmateriell, og vi jobber tett med mange lag og foreninger i regionen. Alt for å bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve.

Hvilken kompetanse ser dere etter?

Mange tror kanskje at det bare er økonomer som jobber i bank. Men det er helt feil! Vi har selvsagt mange økonomer, men vi trenger også folk som er gode på digitalisering, markedsføring, salg, personal og HR, bærekraft, regelverk, jus, og så videre.

Kan du trekke frem tre fortrinn denne regionen har?

Den er lett!

  1. Å bo i en by, men likevel så nær både Djupadalen, Byheiene, Norheimsmarka, Kvalsvik og kyststien. Da føler du deg heldig.
  2. Det mangler ikke tilbud på konserter, festivaler, stand-up og andre forestillinger. I Haugesund Teater har vi også en utrolig dyktig gjeng som utfordrer på scenen og skaper interessante opplevelse for oss tilskuere.
  3. Næringslivet. Vi har et veldig spennende og mangfoldig næringsliv, med både mindre nisjeaktører og store selskaper, spredt over mange ulike bransjer og sektorer, som industri, fiske og havbruk, sjøfart, landbruk, fornybar, teknologi og innovasjon.

Hva skulle du ønske vi ble bedre på her i Haugesundregionen?

Vi kan med rette være enda stoltere av hvor vi kommer fra. Ingenting her står tilbake for hvilken som helst av de større byene i Norge.

Holder dere på med noe spennende/spesielt akkurat nå som du vil dele med oss?

Bærekraft er et veldig stort tema hos oss nå, og har vært det en stund. Det er noe som berører alle ansatte i banken, uansett hvilket fag du jobber med og hvilken rolle du har. Derfor har vi hatt mange samlinger for alle ansatte i banken, hvor vi har hatt både foredrag og diskusjonstema.

Vi har ansatt en egen bærekraftansvarlig, og vi har opprettet en bærekraftkomité med nøkkelpersoner fra alle fagområdene i banken. Vi har fortsatt mye å lære, men vi bygger stein på stein. Og så er det viktig å huske på å ha det gøy mens vi bygger!