3. mai 2021

Månedens profil: Sjøfartsdirektoratet

av Ingrid Greta Lauvås

 

Vi har tatt en prat med seniorrådgiver Seline Evensen hos Sjøfartsdirektoratet som sier følgende om bedriften:

1.Hvem er dere?
Sjøfartsdirektoratets oppdragsgiver er Nærings- og fiskeridepartementet, og vi er dermed en del av den statlige administrasjonen i Norge. Vi får også en del oppdrag direkte fra Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon.

Sjøfartsdirektoratet har hovedkontor i Haugesund. Foruten det er Skipsregistrene i Bergen og 16 tilsynskontorer langs kysten en del av Sjøfartsdirektoratet. Totalt cirka 370 ansatte. Sjøfartsdirektoratet har ansvar for å ivareta sikkerhet for både sjøfolk og fartøy. Dette gjelder like gjerne private personer som ferdes i fritidsbåt, som sjøfolk seilende på fartøy med norsk flagg eller utenlandske fartøy i norske farvann.

2. Hva jobber dere med?
Samfunnsoppdraget vårt er å være en attraktiv sjøfartsadministrasjon med fokus på høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Dermed har vi mange arbeidsoppgaver å ivareta, blant annet
– Registrere fartøy og rettigheter for fartøy. Fartøy hos oss er passasjerskip, lasteskip, fiskebåt, fritidsbåt og flyttbare innretninger som f.eks. kan være en flytende plattform som kan flyttes på.
– Fører tilsyn med bygging og drift av fartøy med norsk flagg, og deres rederier
– Utstede sertifikater for sjøfolk, og føre tilsyn med norske utdanningsinstitusjoner
– Utstede båtførerbevis og fritidsskippersertifikat, og føre tilsyn med kurssentre
– Føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske havner
– Føre tilsyn med og fremme gode arbeids- og levevilkår på fartøy
– Forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk
– Markedsføre Norge som flaggstat
– Forvalte tilskuddsordninger på vegne av departementet
– Registrere ulykker knyttet til næringsfartøy og fritidsbåt
– Overvåke risikobildet
– Drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker i både fritidsflåten og næringsflåten
– Sjøfartsdirektoratet arbeider aktivt for oppfølging, veiledning og kompetansebygging for å bistå med implementering og for å fremme nye norske teknologier for en sikrere og mer miljøvennlig maritim næring. Blant annet gjelder dette ny teknologi for miljøvennlig drivstoff, automatisering og autonomi og støttesystemer for mannskap. I disse dager styrker også direktoratet arbeidet for å bedre den digitale sikkerheten i maritim sektor

3. Hvilken kompetanse ser dere etter?

Sjøfartsdirektoratet er en spennende arbeidsplass der man har gode muligheter til å få jobbe med kollegaer med ulik utdanning og bakgrunn. Det å jobbe på tvers av fag er en vesentlig del av vår arbeidshverdag, og våre ansatte dekker områder som marinteknikk, nautikk, maskin, HMS, juss og IT, blant annet.

 

4. Om du skal trekke frem noen fortrinn med denne regionen eller stedet du bor i – hva ville det vært?

  • Livet er enkelt i Haugesund, alt du trenger er det kort vei til og det er lavere boligpriser enn i de større byene.
  • Det er mange som tør å satse her i området og det er mange ildsjeler som får til mye.

Og, med Sjøfartsdirektoratet?

  • Det å kunne jobbe med mange flinke mennesker er noe jeg, og mange kollegaer, ofte snakker om at er det beste med jobben. Vi har også har mange gode ordninger, faglig og sosialt, for de ansatte.

 

5. Hva skulle du ønske vi ble bedre på her i Haugesundregionen?
Utvikle Haugesund sentrum til et mer vitalt og levende sted, også på ettermiddag/kveld. Kanskje Haraldsgata burde hatt større grad av miks mellom butikk og spisesteder?

 

6. Har du en «funfact» om din arbeidsplass som folk kanskje ikke vet om?

Den første sjøfartsdirektøren, Magnus Andersen var også stifteren av Handels og Sjøfartstidene, som i dag heter Dagens Næringsliv.

 

7. Holder dere på med noe spennende/spesielt akkurat nå som du vil dele med oss?

Det er flere spennende ting som skjer i Sjøfartsdirektoratet for tiden. Veldig aktuelt er at vi har fått ansvaret for å håndtere innreisesøknader for utenlandske personer som jobber i norske bedrifter. Det har medført at vi har hentet inn over 20 personer for å være med å bidra, i tillegg til at mange ansatte også jobber med dette.

Teknologiutviklingen går som et hurtigtog og Sjøfartsdirektoratet tar i bruk teknologi til å gjennomføre fjerntilsyn og etablerer eget fjerntilsynsenter i Haugesund. Senteret skal både kunne gjennomføre selvstendige tilsyn, samt støtte inspektører ute på ordinære tilsyn ved behov. Målet er å gjennomføre fjerntilsyn der dette er hensiktsmessig, og på en slik måte bidra til at en kan bruke mer tid på høyrisikoskipene når direktoratet er ute på nærtilsyn.

 

 

Bli bedre kjent med Sjøfartsdirektoratet: https://www.sdir.no/

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/sjofartsdir