4. mai 2020

Nå kan bedrifter søke støtte til bedriftsintern opplæring

av Ingrid Greta Lauvås

Private bedrifter med omstillingsbehov kan nå søke støtte fra Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning, bedriftsintern opplæring.

Ordningen som ble vedtatt sist torsdag i fylkestinget, skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. I lys av den krevende markedssituasjonen som har oppstått for mange bedrifter i forbindelse med korona-epidemien, er det behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser, og samtidig bidra til kompetanseheving.  

– Dette er en ordning som skal bidra til å få opp kompetansen i bedriftene, og særlig for de som ønsker å bruke krisen til omstilling og å øke kompetansen blant sine ansatte bør kaste seg rundt og søke. Her er det prinsippet første mann til mølla som gjelder, sier Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst. 

Hvem kan søke og hvor?

Bedrifter kan søke om støtte til utgifter i forbindelse med kurs, kostnader med rådgivning- og veiledningstjenester og lønnsutgifter til deltakere.

Løpende søknadsfrist inntil den økonomiske rammen er utdelt. Behandlingstiden beregnes til inntil 10 arbeidsdager fra mottatt søknad. . 

Finn søknadsskjema her og les mer om hvem som kan søke.