3. mai 2021

Ny partner: Webstep

av Ingrid Greta Lauvås

Vi er så heldig som har fått Webstep som partner i det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet. Vi gleder oss til samarbeidet. For å bli litt bedre kjent med Webstep har vi stilt avdelingsleder Thore Tollevik noen enkle spørsmål nedenfor:

 

Hvem er Webstep?

 

Webstep AS er et børsnotert teknologi- og rådgivningsselskap etablert i 2000.

Våre IT-eksperter finner ukompliserte løsninger på kompliserte problemer, og hjelper både offentlige og private virksomheter med å utvikle morgendagen. Det er vi stolte av.

 

Nærhet til markedet er viktig. Webstep har 10 regionkontor fordelt på Norge og Sverige, og en av våre avdelinger ligger på Haugalandet.

 

Noen spennende prosjekt eller arbeid på gang?

 

Pandemien ser ut til å ha satt fart på digitaliseringen – og alle sektorer er berørt. Det gir mange spennende oppdrag for Webstep. For å nevne noen, bidrar vi med brukerinnsiktsarbeid (UX) på AkerBP sitt store digitaliseringsprosjekt “Eureka”. Er med på ett av Equinor sine prosjekter rundt fornybar energi og stordata. Og vi gir en hjelpende hånd på det digitale inspeksjonsverktøyet “Inspectio”.

 

Hvorfor kom dere inn som samarbeidspartner i det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet?

 

Som en utflytter som akkurat har returnert til fødebyen, har jeg observert den flotte jobben H-vekst / Haugesundregionen har gjort over flere år. Jeg vet at budskapet treffer dyktige utflyttede mennesker i andre byer, og kanskje kan vi plante et lite frø om å flytte tilbake til Haugalandet. Vi ønsker å være en samarbeidspartner i dette arbeidet og bli en av flere potensielle fremtidige arbeidsgivere til de som flytter hit.

 

Hvilke kompetanse trenger dere nå og hvilke fremtidige kompetanser blir viktige i deres bransje?

 

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i vår sektor om dagen. Kombinasjonen teknologi og dyktige fagfolk som kan ta den i bruk er avgjørende for å realisere både kommersielle og samfunnspolitiske visjoner. Alle typer IT-kompetanse blir viktig i vår bransje fremover, systemutviklere, UX’ere, prosjektledere og data analytikere vil ikke bli arbeidsløse på flere år fremover. I tillegg heier jeg på generell teknologiforståelse i samfunnet. IT-kompetanse er mer enn bits&bytes, og vi trenger et mangfold av folk med ulik kompetanse og bakgrunn som kan være med å utvikle morgendagen.

 

Webstep er et ekspertselskap, som vil si at vi ønsker å komme i kontakt med personer som både har hatt noen år i bransjen allerede og har en solid utdanning i bunn.

 

Hvordan er kulturen i bedriften – og når/hvor er det kjekkest?

 

Som et konsulenthus hvor våre ansatte som oftest sitter ute hos kunde, har Webstep et ønske om å kunne være en inkluderende og ukomplisert arbeidsplass. Vi tar godt vare på våre ansatte og deler kulturbyggingen inn i to deler; en faglig del og en sosial del.

 

Vårt faglige arbeid handler om at våre medarbeidere får muligheten til å utvikle seg innenfor de områdene de selv ønsker. Her legger vi tilrette for egne prosjekter, kurs og sertifiseringer samt seminarer holdt av de flinkeste personene i verden innenfor forskjellige disipliner.

 

Sosialt bygger vi en god kultur ved å invitere til felles spennende aktiviteter og opplevelser. Vi har forskjellige bedriftslag, arrangerer internturneringer med vandrepokal og holder lønningspils. Noen ganger i året drar vi på firmaturer til inn og utland. Her forsøker vi å tilrettelegge for at barn og partner kan være med på tur. Det er viktig at man kan dele på opplevelsene med de hjemme.

 

Fortell en funfact eller noe man ikke kan finne om din bedrift online?

 

Vi har et bedriftslag i dataspillet Counter-Strike. Dette er det eneste området vi ikke er eksperter på.. hehe 😉

 

Hvordan gjør dere verden til et bedre sted?

Vår visjon er tydelig og klar: Webstep skal være med å utvikle morgendagen! I praksis betyr det at vi erkjenner at vår ekspertkompetanse og erfaring er viktig for å være med å forme fremtiden. Gjennom ulike kundeprosjekt tar vi et ansvar for å være med å løse samfunnsutfordringer knyttet til blant annet miljø, helse, transport, energi og demokrati.

Avdelingsleder, Thore Tollevik

Utenom finner Webstep på ting sosialt med jobben, her spilles det squash.