1. september 2021

Vår partner Sysco fusjonerer med Cegal – vil bli en global teknologikjempe innen energibransjen

av Ingrid Greta Lauvås

SYSCO og Cegal fusjonerer

Blir global teknologispesialist for energisektoren

Haugesund-selskapet SYSCO fusjonerer med Stavanger-selskapet Cegal og blir en global teknologikjempe som favner hele energibransjen. Sammen skal vestlandsselskapene være en sterk bidragsyter for å drive frem det grønne skiftet.

 

SYSCO ble etablert i Haugesund i 2004. Siden har selskapet vokst kraftig år etter år. Fra den spede starten med 4–5 ansatte og noen få millioner i omsetning, teller selskapet i dag over 250 ansatte fra 20 land og 500 millioner i omsetning siste år. Nå slår SYSCO seg sammen med Cegal, som ble etablert i 2000 i Stavanger.

 

– Nå blir vi en global teknologikjempe, men vi vil fortsatt ha sterk lokal tilhørighet til Haugesund. Kontoret vårt på Stølsmyr skal bestå, og vi blir enda sterkere på Vestlandet når vi slår oss sammen med Cegal, sier Dagfinn Ringås, CEO i SYSCO. Han blir også CEO for det nye sammenslåtte selskapet.

 

CEO i Cegal Svein Torgersen forklarer rasjonalet bak fusjonen:

 

– Energi-industrien har et stort behov for å løse helt nye utfordringer slik at de kan levere energi på nye og bærekraftige måter, og dette grønne skiftet gjør at det investeres enormt i teknologitransformasjon. Både Cegal og SYSCO har allerede lang erfaring med digitalisering og modernisering med kunder i denne sektoren. Sammen styrkes vårt bidrag her betraktelig, sier Torgersen.

 

– Vi skal være tydelige på hva vi driver med; programvare, konsulenttjenester i verdensklasse, samt leveranse av sikre og stabile skytjenester. Slik blir vi en sterk bidragsyter for å drive frem det grønne skiftet, samtidig som vi også vil håndtere andre industriers utfordringer, tilføyer Ringås.
En driver av det grønne skiftet

 

– Tradisjonelt har Cegal vært en viktig teknologileverandør for den internasjonale olje- og gassektoren. Transformasjonen av denne sektoren og dreiningen mot fornybare energikilder skjer nå i en rasende fart. Der er teknologi nøkkelen til suksess. SYSCO har en sterk posisjon blant vannkraftprodusenter og nettselskaper. Sammen skalerer vi for større kunder, nye og større utfordringer og leveranse av helhetlige løsninger for den internasjonale energibransjen, sier Torgersen.

 

– Svært mange kunder ønsker seg mer lettfattelig og moderne programvare. Samtidig har de behov for hjelp med integrasjon, håndtering og analyse av store datamengder, samt sikker og effektiv drift og overvåking. Sammen med Cegal blir vi en sterk aktør som vil levere industrielle og spesialiserte produkter og tjenester på disse områdene, sier Ringås.

 

Fornøyd med match og størrelse

 

Torgersen trekker frem at SYSCO og Cegal er en god match.

– Vi har begge vårt utspring i Norge og er god etablert her, og på flere lokasjoner internasjonalt. I tillegg deler vi de samme verdiene. Både Cegal og SYSCO opplever sterk vekst, vi er velkjent i markedet og har et godt rykte hos kundene, sier Torgersen.

 

– I tillegg kompletterer våre programvareløsninger og ​​konsulenttjenester hverandre, og begge selskapene har tung domenekunnskap. Selv om vi begge fokuserer på energibransjen er kundemassen i liten grad overlappende, tilføyer han.

 

– Fusjonen vil gi oss internasjonal styrke og gjennomslagskraft ved at vi nå posisjoneres for å bli en global aktør og en solid og profesjonell teknologipartner for våre kunder. Samtidig vil vi være små nok til å beholde smidighet, fleksibilitet og nærhet til kundene. Vi styrker mangfoldet ytterligere, knyttet til blant annet erfaringsbakgrunn, kjønn, alder og kultur. Dette er grunnlaget for en dynamikk og et arbeidsmiljø som er positivt og gir energi. På denne måten er vi en attraktiv arbeidsplass for de kloke hodene som skal løse fremtidens utfordringer, tilføyer Ringås.

 

Selskapet fortsetter også med etablert, norsk eierskap: et investorkonsortium ledet av investeringselskapet Norvestor bestående av Argentum, Cubera og DWS blir hovedeier og tidligere SYSCO-eiere Credo Partners og Ferd blir med videre som eiere også i det nye selskapet.

 

Ringås avslutter:

 

– Vi er stolte og fornøyde! Denne fusjonen har vi jobbet lenge med, og vi har virkelig gledet oss til å fortelle det til de ansatte. Nå gjenstår den spennende jobben med å samle to sett med fantastiske medarbeidere til ett selskap.

 

Dagfinn Ringås blir CEO for det nye selskapet. Svein Torgersen blir arbeidende styreleder. Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Stavanger, over 700 ansatte med mer enn 30 nasjonaliteter lokalisert i åtte land, og vil omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021.

 

Kontaktpersoner: 

Dagfinn Ringås, CEO, SYSCO, +47 971 43 146, dagfinn.ringas@sysco.no

Svein Torgersen, CEO Cegal, +47 908 67 433, svein.torgersen@cegal.com

Fredrik Gyllenhammar Raaum, Partner Norvestor, +47 930 32 846, fgy@norvestor.com

 

SYSCO sin misjon er å skape digitale suksesshistorier hos kundene ved hjelp av sterk bransjeerfaring og tung spisskompetanse på teknologi. Vi leverer smarte applikasjoner til energibransjen, superdyktige konsulenter og spesialisert overvåking av forretningskritiske databaser og IT-infrastruktur. For å få alle systemer til å virke sammen, trenger kundene en partner som forstår tre ting: bransjen de opererer i, de etablerte systemene de allerede har, og nye teknologier for skylagring og datastrømmer. Det har SYSCO med over 250 spesialister – eller teknologiske superhelter – fra 20 ulike land, fordelt på åtte kontorer i Norge og Skandinavia.  SYSCO eies av det norske private equity selskapet, Credo Partners med Ferd som største investor.
Web: https://sysco.no/

 

Cegal er en anerkjent global digitaliseringspartner, som lever skytjenester, programvareløsninger og konsulenttjenester innen IT, forretning, vitenskap og data management. Kombinasjonen av IT og domenekunnskap gjør oss til en unik leverandør til olje- og gassindustrien, fornybar og havindustri. Våre produkter kan integreres med fremtidig teknologi for å oppnå en skalerbar, åpen og fleksibel løsning. Dette gjør at kunder på tvers av bransjer kan overlate sine mest verdifulle ressurser – data, til oss. Med store investeringer i produkt- og tjenesteportefølje de siste årene gir vi kundene våre en unik løsning for deres digitale endringsreise. Cegal er et internasjonalt selskap med mer enn 450 ansatte lokalisert ved kontorer i Stavanger, Oslo, Trondheim, London, Aberdeen, Dubai, Kuala Lumpur, Houston og Calgary.

Web: http://www.cegal.com

 

Norvestor er et private equity-selskap med fokus på mellomstore nordiske bedrifter, og har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, København og Luxembourg. Teamet, som har jobbet sammen siden 1991 og dermed er et av de mest erfarne private equity-teamene i Norden, har gjennomført 77 investeringer, mer enn 300 tilleggsoppkjøp og 53 selskapssalg, inkludert 16 børsnoteringer. Norvestor-fondene investerer i mellomstore vekstselskaper med potensial til å oppnå en ledende nordisk eller internasjonal posisjon, vanligvis gjennom organisk vekst så vel som oppkjøp. www.norvestor.com