14. april 2021

Samarbeidspartnere Haugesundregionen

av Ingrid Greta Lauvås

Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid er et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter i Haugesundregionen. Haugesundregionen består av de 10 kommunene Utsira, Karmøy, Haugesund, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal.

Samarbeidet ble initiert av Haugalandrådet i 2007, og det er Haugaland Vekst IKS som leder og koordinerer samarbeidet.

Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid er et viktig grep for mer samhandling der målsetting er å øke tilgang til kompetanse gjennom økt kunnskap om Haugesundregionen. Ved å øke kjennskap til mulighetene her, bygger vi attraksjonskraft. Økt attraktivitet vil gi et bedre grunnlag for å nå målsettingen. Større tilgang til kompetanse gir videre økt vekst i regionen.

Et godt omdømme av Haugesundregionen vil styrke evnen til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft.  Derfor er det viktig å synliggjøre mulighetene i vårt felles bo- og arbeidsmarked.

Haugalandet står, på lik linje med andre regioner i Norge, ovenfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv i tiden som kommer. Endringstakten blir stadig høyere, og vi må alle takle uforutsigbarhet. Globalisering, digitalisering, robotisering og det grønne skiftet vil kreve ny kompetanse både i privat og offentlig sektor og at vi fortsatt evner å beholde og tiltrekke oss kompetanse.

Dette konkrete samarbeidet har pågått i over 15 år med hovedsakelig de samme partnere med hele veien. Sammen satser vi videre med spennende aktiviteter og prosjekt for fremtiden.

Her kan du lese mer om hver enkelt samarbeidspartner.